Dzień Przedsiębiorczości 2019

Dzień przedsiębiorczości to wydarzenie organizowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, któremu patronuje prezydent Andrzej Duda. Ten program sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W tym roku uczniowie naszej szkoły sami decydowali o miejscu, w którym chcą obserwować interesujące ich stanowiska pracy i zweryfikować swoje wyobrażenia  o wymarzonym zawodzie. Uczestnicy programu zostali zaangażowani przez pracodawców w proste zadania ale także musieli pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W organizacji tego przedsięwzięcia bardzo pomogli rodzice naszych uczniów, którzy przyjęli ich do swoich firm – za co bardzo dziękujemy.