Studia w Anglii? Yes, you can!

Podczas spotkania z doradcą edukacyjnym uczniowie naszej szkoły poznali możliwości kształcenia w Anglii. Prowadzący mówił do uczestników w języku angielskim, co stanowiło pierwszą okazję do przekonania się o swoich predyspozycjach do kształcenia poza krajem. Młodzież poznała przykłady doświadczeń swoich starszych kolegów związane ze znalezieniem mieszkania, pracy i formami organizacji zajęć na studiach.