Konferencja naukowa „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych? Świadomość ryzyka, a ryzyko nieświadomości”

Nauczyciele realizujący program „Lekcje z ZUS” zostali zaproszeni do udziału w konferencji, która odbyła się 4-5 kwietnia 2019 r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Podczas spotkania poznaliśmy pojęcie infobrokeringu i zasady jego wykorzystywania. Zaproszeni prelegenci omówili obowiązki przedsiębiorcy wobec  ZUS, świadczenia dla ubezpieczonych osób oraz system emerytalny. Ponad to zaprezentowane zostały nowe materiały dydaktyczne.